H. Moh. Sukri, SH

H. Moh. Sukri, SH

Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru

H. Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes

H. Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes

Ketua STIKES Hang Tuah Pekanbaru

Muhardi, S. Kom, M. Kom

Muhardi, S. Kom, M. Kom

Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru